CountryGirl.Be

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Maureen De Brucker (CountryGirl Belgium)
Terwalle 12, 9660 Brakel
Website: www.countrygirl.be
Email: countrygirlbelgium@gmail.com
Ondernemingsnr: 894.476.689
BTW BE 0894.476.689
Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.

Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door CountryGirl Belgium aanvaard werden.

Aanbod

Het aanbod in de webshop geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde door CountryGirl Belgium worden aangepast of ingetrokken.

CountryGirl Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product.

In geval de klant specifieke vragen heeft over de te koop aangeboden producten, verzoeken wij deze om vooraf contact op te nemen met CountryGirl Belgium.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en op grond van de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen vrijgesteld van BTW.

De vermelde prijs slaat uitsluitend op de producten zoals woordelijk omschreven.
De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs.

Verzendingskosten worden berekend en vermeld in het winkelmandje.

Betaling

De klant heeft tijdens het plaatsen van zijn online bestelling de keuze tussen volgende betaalmethodes:

– Bancontact
– PayPal

CountryGirl Belgium is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

De klant is in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloossteling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt CountryGirl Belgium zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Levering

Artikelen besteld via de website van CountryGirl Belgium worden standaard geleverd in België. Voor andere landen moet de klant contact opnemen met CountryGirl Belgium om de levering (en de daar aan verbonden verzendingskosten) te bespreken.

De vermelde leveringstermijnen op de website van CountryGirl Belgium zijn indicatief en niet bindend. CountryGirl Belgium kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging in de levering die te maken heeft met de leveringspartners en/of derden van wie CountryGirl Belgium zelf afhankelijk is.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op het opgegeven afleveradres geleverd binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging of tekortkoming van een artikel of levering moet onmiddellijk bij ontvangst gemeld worden aan CountryGirl Belgium.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij of een door hem aangewezen derde de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst aangaande fysieke producten te herroepen.

De klant verliest zijn herroepingsrecht bij de aankoop van digitale producten of gepersonaliseerde producten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant CountryGirl Belgium op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 
CountryGirl Belgium behoudt zich het recht de klant bijkomende informatie omtrent de herroeping te vragen (zoals bestelnummer, datum van ontvangst, bewijs van identiteit).

De klant moet de goederen onverwijld en niet later dan 14 kalenderdagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping terugzenden naar CountryGirl Belgium, Terwalle 12, 9660 Brakel.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De klant zorgt ervoor dat de geretourneerde goederen zorgvuldig worden verpakt voor verzending.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier verminderd is in waarde, behoudt CountryGirl Belgium zicht het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor de waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

De bij bestelling betaalde verzendkosten worden enkel vergoed indien de volledige bestelling geretourneerd wordt.

CountryGirl Belgium behoudt zich het recht te wachten met de terugbetaling tot wanneer de retourzending volledig en correct in ontvangst werd genomen.

Garantie

Om een beroep te doen op de wettelijke garantie (geldig vanaf de datum van levering) moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De klant wordt evenals aangeraden de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Om beroep te doen op de wettelijke garantie, dient de klant contact op te nemen met CountryGirl Belgium via mail naar countrygirlbelgium@gmail.com . Na schriftelijke bevestiging van CountryGirl Belgium zal de klant het artikel op eigen kosten terugbezorgen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na datum van aankoop, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn.

De garantie is nooit van toepassing op defecten ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik in strijd met doel waarvoor het product ontworpen werd, het niet volgen van de gebruiksinstructies, aanpassingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander incorrect of abnormaal gebruik.

Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Klantenservice

CountryGirl Belgium is bereikbaar via mail op countrygirlbelgium@gmail.com

Privacy en cookies

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van bestellingen, het versturen van een vraag tot review van de aangekochte producten en verdere klantenservice. Indien u tijdens de bestelling uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan worden de meegedeelde persoonsgegevens ook gebruikt voor het versturen van eventuele nieuwsbrieven, reclame- en marketingdoeleinden.

De klant beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. De klant dient hiervoor contact op te nemen met CountryGirl Belgium via mail.

CountryGirl Belgium behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven aan derden die niet rechtstreeks verbonden zijn aan CountryGirl Belgium.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens.

Door gebruik te maken van deze website, gaat de klant akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in privacy & cookie beleid van CountryGirl Belgium.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).